Cursisten met faalangst

Faalangst algemeen

Verkeersschool Heijkoop is een van de autorijscholen voor mensen met ontwikkelde faalangst.

Verkeersschool Heijkoop is bij oprichting gestart met de motivatie o.a. mensen met faalangst op te kunnen vangen en tools aan te reiken om zichzelf te overwinnen. Met deze tools kan jij jezelf /kunt u zichzelf over uw blokkade heen ‘tillen’. Wij hopen jou/u met deze coaching naar het felbegeerde rijbewijs helpen.

Faalangst is heel vervelend en vaak mentaal spook is ons hoofd. Het laten overheersen van deze blokkade doet ons anders zijn dan wij normaal reageren. Met rust en zelfvertrouwen bouwen bij jou/u werkt Verkeersschool Heijkoop om deze blokkade te overwinnen.

Faalangsttraining wordt zonder meerkosten meegenomen in jouw/uw lespakket.

Wanneer de blokkade zo groot is dat de faalangst blijft opspelen faciliteren wij je/u naar het speciale faalangstexamen. Voor dit faalanstexamen wordt een toeslag gerekend t.o.v. het normale B of B-Herexamen. Dit in tegenstelling tot coaching/begeliedingstraject.

Dit faalangstexamen duurt maximaal 80 minuten, waarin meer tijd wordt geboden voor o.a. een time-out. De time-out geeft jou/u tijdens dit praktijkexamen ruimte even te afstand te nemen van het examen om daarna weer met beter hanteerbare stress het examen te vervolgen en vol te rijden. Met deze time-out gebruiken kan voorkomen worden dat je/u onnodige fouten maakt en een onvoldoende resultaat scoort voor het praktijkexamen.

Jij/U moet gewoon aan de exameneisen voldoen wil je/wilt u het examen met voldoende resultaat afsluiten. Deze eisen zijn gelijk aan het gewone praktijkexamen.

Onze riinstructeur heeft de kennis van en ervaring met faalangsttraining vanuit o.a. zijn sportachtergrond als keepertrainer. Deze kennis wordt nu ingezet bij de rijinstructie en trajecten met afsluitende toetsen en examens. De tools hebben zich sportoverstijgend bewezen.

Contact mogelijkheid

Oorzaken en kenmerken van faalangst

Oorzaken


  • Zelf-overvraging
  • Verkeerd leef- en leer- of werkpatroon
  • Stress door anderen opgelegd
  • Persoonlijke historie en situatie

Kenmerken


  • Blokkeren
  • Paniekaanvallen
  • Geen kennis of leerstof meer kunnen oproepen en gebruiken
  • (Extreem) moeilijk gaan communiceren
  • Aangeleerde fysieke handelingen en vaardigheden niet of gebrekkig kunnen uitvoeren
  • Fysieke klachten, zonder duidelijk oorzaak van lichamelijke aard aan te kunnen wijzen

Oplossingen voor faalangst

Lesplannen


Verkeersschool Heijkoop werkt altijd vanuit jouw/uw kwaliteiten, mogelijkheden en achtergrond. Aanwezige kennis en ervaring wordt systematisch herhaald en geautomatiseerd. De ontbrekende vaardigheden wil Verkeersschool Heijkoop jou/u leren.

Wij vinden jouw/uw inbreng bij de faalangsttraining/-begeleiding zeer belangrijk. Wij werken met lesschema’s waarbij ruimte voor persoonlijke wensen/vragen beschikbaar wordt gesteld.

Communicatie

Verkeersschool Heijkoop onderhoudt met u, jou en des gevraagd ouders/begeleiders/partner een open communicatie.

Vragen en opmerkingen

Heb jij/Heeft u nog vragen en/of suggesties, neem dan kontakt met ons op.