Rijles met autisme of AD(H)D

Rijles met Autisme, ADD, ADHD

Algemeen


Verkeersschool Heijkoop is een van de autorijscholen die mensen met een vorm van autisme of/en ADD, ADHD rijles als een totaalpakket met coaching/begeleiding aanbiedt. Dit totaalpakket biedt naast leren autorijden ook leren leren bredere verkeerskennis en handelen bij noodsituaties.

Verkeersschool Heijkoop is bij oprichting gestart met de motivatie juist ook mensen met autisme, ADD, ADHD, een combinatie van deze zonder als met comorbiditeit(en) een rij-opleiding aan te bieden. Hierbij jou en u een eerlijke kans te geven tot het halen van het rijbewijs tegen een eerlijke prijs en vriendelijke leveringsvoorwaarden.

Wij hebben de ervaring dat het rijbewijs op de handgeschakelde personenauto gehaald kan worden wanneer men bepaalde diverse vormen van autisme heeft. Wanneer het halen van een autorijbewijs niet haalbaar is of blijkt, communiceren wij dit door met u/jou en helpen wij bij het vinden van een oplossing.

Jij en u worden bij ons niet anders benaderd dan een volwaardig persoon zonder beperking.
Wij houden uiteraard rekening met hoe wij de de theorie en rijinstructie aanbieden.

Verkeersschool Heijkoop besteedt veel aandacht aan het bijbrengen van een correcte verkeershouding naast de algemeen beschaafde omgangsvormen en -regels gebruiken. Met deze benadering willen wij jou/u effectief naar een rijbewijs brengen.

Verkeersschool Heijkoop zet zich maximaal in voor haar leerlingen.

Wij geven autorijles in handgeschakelde kleinere personenauto.

Verkeersschool Heijkoop heeft ruime kennis van, en ervaring met diverse vormen van autisme, ADD en ADHD en diverse comorbiditeiten kunnen zijn. Deze kennis wordt actueel gehouden met de laatste ontwikkelingen o.a. vanuit het onderwijs.
Onze rij-instructeur heeft staat vermeld op de website . Rijles en Autisme
U kunt dit controleren.

Mogelijkheden voor iedereen

Lesplannen

Verkeersschool Heijkoop werkt altijd vanuit jouw/uw kwaliteiten en mogelijkheden. De nieuwe kennis en situaties worden op een praktische manier aangeboden en uitgelegd naar jouw en uw kennisniveau, verkeersinzicht en ervaring in het verkeer.

Wij vinden jouw/uw inbreng bij de rijopleiding zeer belangrijk. Wij werken met lesschema’s waarbij ruimte voor persoonlijke wensen/vragen beschikbaar wordt gesteld.

Communicatie

Bij ons ben je of u iemand die als een gemiddelde persoon wordt benaderd. Verkeersschool Heijkoop onderhoudt met u, jou en des gevraagd ouders/begeleiders/partner een open communicatie hoe je/uw rijopleiding vordert.

Coaching/Begeleiding

Verkeersschool Heijkoop coacht en begeleidt jou en u tijdens de praktijk- en theorielessen.
Bij de coaching van theorie leren moet gedacht worden aan jou en u leren leren, leren lezen en vertalen naar situaties waar dit concreet wordt/is.
Bij de praktijk mag worden gedacht situaties durven opzoeken, ervaren, begrijpen en verwerken.

Handgeschakeld of Automaat

Bij Verkeersschool Heijkoop wordt lesgeven in een handgeschakelde personenauto.
Wij hebben de ervaring dat het mogelijk is het rijbewijs te halen op de handgeschakelde auto met autisme, en ADD, ADHD.
Verkeersschool Heijkoop coacht jou/u naar o.a. een rijschiktheidstest, tussentijdse toets en praktijkexamen.
Afhankelijk hoe de iouw/uw voertuigbeheersing is, de concentratie kan worden vastgehouden, en de snelheid van informatieverwerking is zal de geneeskundige afdeling van het CBR op een moment een beslissing nemen.
Afhankelijk van het scenario autisme, ADD, ADHD en evt. comorbiditeiten wordt jij of u beoordeeld.

Informeer naar de mogelijkheden